Pàgina en construcció

Próximament...

Unicum logo

Revista Conservació i Retauració de béns culturals

Unicumés una revista sobre conservació-restauració de béns culturals, publicada per l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC). Unicum va néixer el 1999, té una periodicitat anual, i està dirigida als professionals de la conservació-restauració de qualsevol especialitat, historiadors de l'art, investigadors, professors, estudiants i, en general, a qualsevol persona que apreciï el patrimoni cultural.

Subscripció a la revista Unicum Veure l'última publicació

Per publicar a la nostra revista, s'ha de posar en contacte amb nosaltres via e-mail a veronicaramirez.calise@gmail.com per proposar-nos el tema de l'article per a la seva acceptació.